Metodologia

Metodologia didàctica

 

Amb el temps disponible, es combinaran les classes teòriques d'explicació detallada amb classes de problemes teòrics i ús d'algun programa informàtic per a comprovar i entendre les aplicacions. L'estudiantat ha de desenvolupar la seua capacitat per a obtindre i, sobretot, entendre informació obtinguda de textos o de la xarxa i també ser capaç d'exposar-la en un període limitat de temps.