Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica a utilitzar en aquesta assignatura es basa en la participació activa dels estudiants a través de l'aprenentatge cooperatiu.

SESSIONS TEÒRIQUES: La impartició de la teoria de l'assignatura es basarà en la lliçó magistral. Al començament de la mateixa el professor iniciarà un debat a partir d'una lectures seleccionades que l'alumne portarà a l'aula treballades convenientment. El professor detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes clau del tema, donant exemples i plantejant qüestions de debat. El material (transparències, lectures sobre les quals s'iniciarà el debat, articles, etc) estarà disponible a l'aula virtual i serà ampliat al llarg del curs a través d'articles o un altre tipus d'element didàctic d'interès.

SESSIONS PRÀCTIQUES: En enfocament de les classes pràctiques es basarà el mètode de resolució del cas. Els professors de les pràctiques formaran equips de treball composts per sis persones. Els mateixos hauran de resoldre els casos pràctics i exposar-los en classe. Paral·lelament realitzaran i exposaran el manual de vendes d'una empresa. En el cronograma de l'assignatura que serà penjat a l'aula virtual s'exposaran els dies i activitats corresponents.

TUTORIES: Complementaran les classes pràctiques aplicades.

TREBALL PERSONAL: Comprendrà les hores dedicades a l'estudi de la teoria, preparació de la lectures individuals i al treball en equip.

PREPARACIÓ D'EXÀMENS: Comprendrà les hores dedicades a l'estudi de la teoria.

AVALUACIÓ: Temps dedicat a la realització de l'examen, exposicions dels casos pràctics i del manual de vendes.