Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Per superar el curs l'estudiant ha d'obtenir en l'avaluació de la teoria, (suma del resultat assolit mitjançant la qualificació de les lectures exposats a classe més una prova amb preguntes de la prova i el desenvolupament) un mínim de 2,5 punts (de màxim 5 punts), que és afegit a les notes obtingudes en altres activitats de pr pràctiques (resolució de casos pràctics en grup, manual de vendes de grup i prova) que també ha d'obtenir un mínim de 2,5 punts (de màxim 5 punts).

La superació de l'assignatura exigeix una puntuació de 5 punts (2,5 punts en la part teòrica i 2,5 punts en la pràctica).

Ha l'estudiant només va adoptar la pràctica és mantenir la nota obtinguda en aquesta part fins a la segona convocatòria, però no per a cursos posteriors. On l'estudiant adoptar la teoria però cap pràctica es mantindrien la nota obtinguda en aquest part poder recuperar pràctica només manual de vendes i casos no pràctic. aquesta situació obtindria un grau màxim en la pràctica de 2 punts.

La nota obtinguda en la resolució de casos, lectures i l'elaboració del manual vendes es consideraran en la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a cursos posteriors.