Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: classe magistral on el professorat exposa i fonamenta els conceptes teòrics, i utilitza, en cas necessari, mitjans audiovisuals adequats.
Ensenyaments pràctiques: resolució de problemes i qüestions en classe per part del professorat o de l'estudiant tant de manera individual com en grup amb el suport del professorat.
Tutories / seminaris: Resolució en classe de problemes i qüestions per part de l'alumnat mínimament guiat pel professorat. Discussió de casos pràctics i aspectes aplicats.

Valoració: activitats dirigides a comprovar en quina extensió l'estudiantat ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l'assignatura i els conceptes teòrics i pràctics mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques en l'aula virtual, realització d'una presentació sobre un article científic proposat pel professorat, examen final.

Treball personal: resolució de problemes i qüestions no resoltes en classe, resposta als qüestionaris de l'aula virtual, preparació de l'examen final, estudi personal en general.