Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació proposat intenta que l'estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l'assignatura.
Es proposa un itinerari d'avaluació únic on compten totes i cada una de les activitats que es duguen a terme. La no assistència a alguna de les activitats d'avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero en la corresponent avaluació.
Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que es realitzarà al final del semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la (nota igual o superior a 5 sobre 10) per a poder aprovar l'assignatura. En cas de superar-la,  la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges de la taula superior.
Es considera l'assignatura superada quan l'estudiant o estudianta assolisca un mínim del 50% de la puntuació possible.