Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

a) L'alumnat ha d'obtenir una nota mínima de 25% en cadascun dels tipus de prova especificats en l'apartat 10.1.

Per al cas concret de la prova Projectes serà imprescindible obtenir un 15% en la part corresponent al dossier documental i un 10% en la part corresponent al taller del tema 3.

b) La qualificació final serà el resultat de la suma de les proves que es detallen a continuació:

Per a la prova Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers (50% de la nota final) serà necessari realitzar les següents activitats:

- Dossier de pràctiques d'entrega programada, contínua i obligatòria al llarg de tot el curs (30%): Les pràctiques consistiran en la realització d'activitats de seguiment de continguts (tallers pràctics de l'assignatura). Les dates d'entrega s'indicaran en l'aula. Serà obligatori lliurar les pràctiques de cada taller de la manera indicada en l'aula pel professorat (impreses, per correu electrònic o per mitjà de l'Aula Virtual). L'agrupació de l'alumnat per al treball pràctic s'especifica en cada taller.

- Enredad@s (10% de la nota final): espai virtual de trobada. Es tracta d'un punt virtual de trobada, de participació individual, on l'alumnat ha d'aportar informació d'interès per a la resta de la classe.

- Seminari (10% de la nota final): es realitzarà un seminari teoricopràctic que atenga a algun aspecte professional dins de l'àmbit de les ciències de la comunicació des de la perspectiva informacional.

Per a la prova Projectes cal:

- Realitzar el taller corresponent al tema 3 de l'assignatura (20% de la nota final).

- Entregar un dossier documental final preparat en grup (30% de la nota final).
 

Hi han altres requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:

R01. Lliurament de documentació. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions de cada activitat.

R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de la prova "Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers” quan s’hagen realitzat un mínim del 80% de les activitats proposades.

R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior al 50% en cada cas.

R04. Compensació per nota acumulada. En la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major a 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda fora d'este supòsit la prova Projectes.

R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques no superades a la primera convocatòria segons els termes i terminis establerts pel professorat.

R06. Presentació a la assignatura. Es considerarà com a presentat a l’assignatura a qui lliure el dossier documental final de la prova "Projectes".

R07. No presentació a la assignatura. Es considerarà com a no presentat/ada (NP) a l’assignatura a qui no lliure el dossier documental final de la prova Projectes o lliure menys del 60% de les activitats de la prova "Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers". I no li computaran totes les qualificacions de la resta d'activitats d'avaluació en aquesta convocatòria.