Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura tindrà un enfocament eminentment pràctic, basat en l'aprenentatge per projectes i la resolució de problemes en context. Per a això, el professorat combinarà els seminaris en els quals exposarà continguts amb les sessions de pràctiques en l'aula. Tot això per a apostar per una metodologia basada en l'aprenentatge, centrada en el paper actiu de l'estudiantat. Per a això es fomenta l'ús de metodologies actives acompanyades de casos pràctics (que entrenen i asseguren la transferibilitat del coneixement en context). Concretament, emprarem les següents metodologies:

Aprenentatge basat en problemes (ABP): consisteix que l'alumnat, de manera autònoma i guiat pel professorat, ha de solucionar o trobar resposta a cert problema plantejat, de manera que per a fer-lo correctament haja de cercar, entendre i integrar els conceptes bàsics de l'assignatura.

Mètode de cas: consisteix a treballar sobre una situació real que normalment té a veure amb una decisió, una oportunitat, un problema o una qüestió complexa afrontada per una persona o una organització en un entorn concret. Fent ús del seu coneixement i habilitats, l'alumnat ha d'analitzar informació, posicionar-se, experimentar, prendre decisions.

Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge per a la realització de treball col·laboratiu: accés, recopilació i discussió de recursos especialitzats afins a la titulació en un espai virtual que permeta la interacció entre els i les participants.

A més de l'ocupació d'aquestes metodologies es reforçarà l'aprenentatge mitjançant sessions de seguiment en tutories grupals i l'accés als recursos didàctics disponibles en la pàgina web de l'assignatura (aula virtual).

Cada tema del programa es durà a la pràctica amb tasques de seguiment, i es realitzarà també un projecte pràctic en el qual s'integren tots els continguts de l'assignatura.