Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

La nota final consisteix en la mitjana de totes les notes. La nota mínima que ha d'aconseguir-se en totes les parts de l'avaluació per a poder optar a la mitjana és un 50%. En l'examen escrit, ambdues seccions (teoria i pràctica) han d'aprovar-se.Cada falta gramatical grave descontará 0.25 puntos.

Només l'alumnat que superi la prova escrita podrà realitzar la prova oral.

En cas d'aprovar només la prova escrita, es guardarà aquesta part fins a la 2ª convocatòria del curs en qüestió. No es guarden parts per al següent curs acadèmic.

Cada falta gramatical greu descomptarà 0.25 punts.

En la 2ª convocatòria igualment s'han d'aprovar ambdues parts, tant la prova escrita - amb les seves dues seccions - com la prova oral. De la mateixa manera que en 1ª convocatòria, només  l'alumnat que superi la prova escrita podrà realitzar la prova oral. En cas de suspendre en aquesta 2ª convocatòria, l'assignatura es considera no superada, per la qual cosa caldria repetir-la al complet en el següent curs acadèmic.


Finalment, tant en 1ª com en 2ª convocatòria es considera aprovat el/la alumne/a fet que obtinga com a nota mínima un 5; qualsevol nota inferior suposa un suspens.