Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

40 - Capacitat de relació, anàlisi, plantejament i realització d'obres de diversos camps afins com ara la vídeo instal·lació, vídeo performance, infografia artística, net-art, videojocs, etc.

21 - Capacitat d'anàlisi de tota obra artística en general i videoartística en particular.

171 - Competència per a conèixer els nous discursos videogràfics assimilats a formats i productes emergents.

154 - Competència en la capacitat de materialització tècnica de projectes de videocreació.

151 - Competència en el coneixement de productes de vídeo per a videojocs, així com videojocs.

150 - Competència en el coneixement dels moviments i autors artístics d'implicació audiovisual.

149 - Competència en el coneixement dels entorns de realitat virtual i simulació.

148 - Competència en el coneixement de les implicacions del desenvolupament de les tecnologies (òptiques, electròniques, digitals) en l'evolució de la videocreació.

133 - Capacitat per a projectar i realitzar obres de videocreació.