Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

a) Nota mínima per a traure la mitjana en treballs 1 i 2 = 5/10 (en cada una). Nota mínima mitjana en treball 3 = 5/10. El pes ponderat en la mitjana de la nota dels treballs 1 i 2 serà de 0'25 cada un i el de la nota del treball 3 serà de 0'5. Es poden aplicar factors correctors sobre la nota final en funció de l'assistència i participació a classe.

b) Per a superar l'assignatura és obligatori confeccionar i entregar els treballs 1, 2 i 3 -i obtenir en cadascun les notes mínimes referides en a). Si no s'entrega algun treball, o no s'arriba a la nota mínima de terme mitjà, es guardarà per a segona convocatòria la nota dels entregats amb la nota mínima assolida.