Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

80 - Capacitat per a desenvolupar treballs individuals en funció d'una previsió col·lectiva i reflectir-los en el treball del grup.

63 - Capacitat per a comprendre els conceptes teòrics i les tècniques relatives a la producció radiofònica i televisiva, a fi de conèixer la naturalesa i estils de la comunicació en ràdio i TV.

200 - Competència per a dur a terme una anàlisi crítica de produccions televisives i radiofòniques que complemente l'alfabetització audiovisual de l'alumnat.

182 - Competència per a distingir les distintes fases i aspectes de la producció audiovisual en ràdio i televisió, així com els elements tècnics, estètics i humans implicats.

161 - Competència per a comprendre el funcionament i aplicacions dels diferents dispositius tècnics en ràdio i televisió.

125 - Capacitat per a la identificació dels codis expressius i llenguatges audiovisuals, especialment els referents a la ràdio i la televisió.

109 - Capacitat per a gestionar i dur a terme el procés de producció de peces audiovisuals per a ràdio i TV.