Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura parteix d'una metodologia que separa la teoria i pràctica, les quals es desenvolupen de manera alternada. La teoria es basa en exposicions de temes teòrics pel professorat, que es complementa amb exercicis i exemples relacionats amb els coneixements impartits. En la fase pràctica s'estimula l'assimilació de conceptes a través del treball individual i grupal de l'alumnat, que es relacionen amb els temes principals de la matèria.

A l'inici del semestre es divideix el conjunt global d'alumnat en dos grups (L1 i L2), de 45 estudiants i estudiantes cada un, per a fer una posterior subdivisió en grups de no més de vuit persones, per a treballar la proposta pràctica grupal. L'assignatura es complementa amb un seminari, on s'exposarà una anàlisi i les pautes sobre les sèries de ficció espanyoles. L'assistència de l'alumnat a aquest seminari és obligatòria. L'alumnat ha de preparar de manera individual una reflexió i/o anàlisi relacionada amb el seminari, en funció de les directrius que se li atorguen. L'assignatura combina sessions presencials, treball en laboratori i treball autònom per l'alumnat. Aquest ha de complir amb totes les fases per a superar l'assignatura. Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha d'assistir a les sessions teòriques, al seminari i a les sessions pràctiques. Així mateix, ha d'entregar els exercicis i exemples plantejats i les pràctiques programades i complir els terminis establits en el cronograma de l'assignatura. Les sessions pràctiques ocupen quatre hores setmanals (dues hores de teoria i dues hores de pràctica).

El temari teòric es completa amb el temari pràctic, que engloba les següents propostes:

P1. Introducció a la locució audiovisual

P2. Anàlisi de planificació, moviments i continuïtat

P3. Projecte dramàtic per a ràdio

P4. Anàlisi de contingut radiofònic

P5. Anàlisi de contingut televisiu

P6. Anàlisi d'oferta radiofònica o televisiva