Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) S'haurà d'obtindre un mínim de 4 punts sobre 10 en l'examen final per a fer la mitjana amb la resta de proves de l'avaluació contínua. Per a la resta de proves i treballs no s'exigeix nota mínima. L'assignatura se supera amb una mitjana ponderada entre l'examen final i les proves d'avaluació contínua de 5 punts sobre 10.

La ponderació de l'avaluació contínua suposa el 40% de la nota final que es reparteix en un 15%-20% per a les memòries i treballs de les pràctiques i un 20%-25% per als controls durant el curs.

En l'examen final (60% de la nota final) s'inclouran preguntes teòriques i qüestions pràctiques sobre els conceptes i mètodes vistos en les classes de teoria, problemes i pràctiques.

b) Un alumne o alumna es considera presentat si realitza l'examen final.

En la convocatòria extraordinària la nota de l'assignatura serà igual a la nota de l'examen corresponenent.

.