Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

Bloc I. L'empresa de fabricació: estratègies, estructures i processos
Tema 1. Introducció als sistemes de producció industrial
Tipus de sistemes, estructures, processos, distribucions, organització
Distribució en planta
Tema 2. Estratègies competitives en fabricació
La cadena de valor en un sector industrial
Posicionament estratègic: lideratge en cost, diferenciació
Estratègies de fabricació: producció en sèrie, personalització massiva, (lean) producció àgil
Desenvolupament integrat de productes i processos
Tema 3. Morfologia dels processos de fabricació
Estructura bàsica dels processos de fabricació
Sistema de flux de material
Exemples de processos de manufactura
Sistema de flux d'energia
Sistema de flux d'informació
Tema 4. Anàlisi del flux del procés
Les mesures clau del processos
Producció en un procés estable
Llei de Little
Simulació de processos

Bloc II. Gestió de la producció
Tema 5. Capacitat de producció
Planificació de la capacitat i de la producció
Factors de la capacitat efectiva
Models de programació lineal per a la planificació de la producció
Tema 6. Gestió d'inventaris
Tipus d'inventaris
Economia dels inventaris
Models per al càlcul de la dimensió del lot
Estoc de seguretat

Bloc III. Gestió de la qualitat
Tema 7. Tècniques per a l'anàlisi de la variabilitat
Diagrames: histograma, Pareto, causa-efecte
Anàlisi de la variància amb diverses variables
Modelat del comportament del procés
Tema 8. Control estadístic del procés
Els gràfics de control. Construcció
Estudis per a l'anàlisi de capacitat
Tema 9. Disseny per a qualitat
L'estratègia de l'enginyeria de qualitat. QFD
Experimentació industrial
Selecció dels paràmetres del procés-producte

Bloc IV. Gestió del manteniment
Tema 10. Introducció a la confiabilitat
L'avaria i el tractament
Paràmetres de mesura de la confiabilitat: fiabilitat, mantenibilidad, disponibiitat i seguretat
Fiabilitat de sistemes simples.
Tractament estadístic de les dades de fiabilitat d'equips
Fiabilitat de sistemes simples
Tema 11. Tipus de manteniment i els costos
Manteniment correctiu
Manteniment preventiu
Manteniment modificatiu
Costos de manteniment: el cost integral
Tema 12. L'organització i la gestió del manteniment
L'organització del manteniment: organigrames
Les funcions de gestió i control del manteniment
Tècniques d'anàlisis del manteniment: AMFE, estudi del treball, etc.
Indicadors de gestió del manteniment
Tendències en la gestió del manteniment: el manteniment productiu total (TPM)

Pràctiques
 
Cinc pràctiques a les aules d'informàtica

  1. Simulació de processos
  2. Models de programació lineal per a la planificació de la producció
  3. Anàlisi de la variància amb diverses variables
  4. Selecció dels paràmetres del procés-producte
  5. Tractament estadístic de les dades de fiabilitat d'equips