Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1047 - Economia del Sector Públic

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La docència de l'assignatura s'estructura mitjançant classes teòriques i pràctiques. En les classes teòriques s'abordaran els temes que configuren el programa, i es dedicarà especial atenció a la presentació i desenvolupament conceptual i analític dels fonaments teòrics, s'hi utilitzaran exemples i casos concrets que permeten una il·lustració adequada dels conceptes i relacions bàsiques desenvolupats en cada tema. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, és bo que  l'estudiantat llegisca la bibliografia bàsica abans de la classe teòrica.

És possible que alguns aspectes del programa només es vegen en les classes teòriques d'una manera superficial. En aquest cas, és responsabilitat de l'alumnat preparar aquests punts amb l'ajuda dels manuals referenciats com bibliografia bàsica i complementària, els quals constitueixen un material didàctic dissenyat i perfectament adequat per al seu ús en el quart curs del grau en Economia

En les classes pràctiques es presentaran i discutiran casos pràctics, es proposaran i resoldran problemes i es debatran treballs que l'estudiantat realitzarà en grups o individualment. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més d'assentar els conceptes i relacions que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats de l'alumnat que li permeten resoldre problemes concrets pel seu compte, així com millorar les capacitats analítica i de raonament.