Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1047 - Economia del Sector Públic

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

100%

Criteris de superació

 

L'assignatura s'aprova amb una puntuació mínima de 5 punts, sobre un màxim de 10. Aquesta puntuació serà resultat d'una mitjana ponderada entre l’avaluació de la part teòrica (70%) i la part pràctica (30%).

La puntuació s'obté mitjançant un examen escrit en la data oficial i amb puntuació màxima de 10 punts. 

En les proves escrites es valorarà no només el coneixement dels continguts del programa, sinó també l’expressió ortogràfica i gramatical d’aqueixos continguts.