Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

EA03 - Disseny i gestió de projectes.

EP12 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l’anàlisi econòmica.

EP13 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de criticar les distintes concepcions d’equilibri parcial versus general.

Dissenyar treballs amb estructura de projecte, orientant-se al curt termini, amb pautes marcades.

Conèixer la pràctica del disseny experimental.

Conèixer la pràctica de la implementació dels experiments dissenyats.

Conèixer la metodologia en què es basa l’economia experimental.

Conèixer els principis bàsics de la Teoria de Jocs.

Conèixer els avantatges, crítiques i límits de l’economia experimental.