Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

PART I. Nocions i conceptes generals

TEMA 1.
1.1. Introducció metodològica
1.2. La utilitat i la necessitat de l'experiment
1.3. Tipus d'experiments
1.4. Relació amb altres metodologies
1.5. Components d'un experiment

• Classes presencials teòriques: en aquestes s'expliquen els principals conceptes detallats en el programa analític de l'assignatura, i incorporen exercicis i exemples pràctics quan es considere oportú. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, es recomana que l'alumnat llegisca la bibliografia recomanada abans de la classe teòrica. Per a facilitar el seguiment dels diferents continguts exposats en les classes presencials teòriques, el professorat posarà a la disposició dels i les alumnes el material que es presenta durant les sessions teòriques en l'aula virtual abans de cada una de les classes.

• Classes pràctiques: en aquestes, el professorat proposa temes de conversa motivada per preguntes plantejades per l'alumnat o el mateix professorat, el qual que indicarà quines de les sessions són o no avaluables. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més d'afermar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats de l'alumnat que li permeten resoldre problemes concrets de disseny. Els i les alumnes, dividits en grups han de desenvolupar dissenys que aplicaran entre els seus companys i companyes i que posteriorment analitzaran i presentaran en classe.

• Classes de laboratori: en aquestes el professorat proposa a l'alumnat participació en sessions experimentals assistides per ordinador. L'objectiu de les classes de laboratori és, a més de reforçar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats de raonament de l'alumnat.