Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP12 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l’anàlisi econòmica.

EP13 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer i analitzar la lògica de la teoria de la decisió i dels jocs.

Conèixer i analitzar els jocs no cooperatius estàtics.

Conèixer i analitzar els jocs no cooperatius dinàmics.

Conèixer i analitzar els jocs cooperatius.

Conèixer els jocs amb múltiples etapes.