Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes presencials teòriques: En elles el professor explica els principals conceptes detallats en el temari de l'assignatura,a partir d'exemples pràctis, incorporant exercicis d'aplicació de tots els conceptes tractats. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, es recomana que l'alumne llegisca la bibliografia recomanada abans de la classe teòrica.

Classes pràctiques: En elles el professor proposa a l'alumne la resolució d'exercicis, els enunciats dels quals estaran disponibles amb anterioritat en l'aula virtual. L'objectiu de les classes pràctiques és afermar la resolució dels joc, reforçant les explicacions donades en les classes teòriques. Això permet el desenvolupament de les capacitats de formulació, representació i interpretació d'entorns en els quals existeix interacció estratègica. A més, aquestes classes permeten que l'alumne entenga la varietat d'aplicacions que té la Teoria de Jocs com a metodologia d'anàlisi. Es penjaran exercicis resolts en l'aula virtual, perquè l'alumnat reforce allò que ha après en les classes teòriques.

Classes de laboratori: En elles el professor programa jocs que permeten a l'alumne ser jugador dels mateixos en el laboratori. La possibilitat que l'alumne participe en les sessions experimentals permet la posterior anàlisi i discussió dels resultats obinguts. L'objectiu de les classes de laboratori és assentar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques i en les pràctiques i entendre de forma genuïna els conceptes d'equilibri teòric dels jocs, en contrast amb els resultats evidenciats en les dades experimentals. Tot això permet desenvolupar la capacitat d'abstracció i de raonament de l'alumnat . L'assistència a aquestes classes és obligatoria, amb l'objectiu que puguen, en tot cas, generar-se dades experimentals suficients per a establir una anàlisi i una discussió posterior sobre els mateixos. Una part de la nota total s'assignarà a l'assistència i participació en les classes de laboratori.