Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Orígens de la revolució industrial i l'extensió d'aquesta a Europa

1.1. Els inicis de la revolució industrial a Gran Bretanya

1.2. El paper de l’estat i les institucions

1.3. La difusió de la industrialització a l’Europa continental

2. El declivi anglès i la competència dels Estats Units i el Japó

2.1. La pèrdua de l’hegemonia britànica

2.2. El potent ascens dels Estats Units

2.3. L’arrencada del Japó

3. Canvis tecnològics i socioeconòmics en la 2a revolució industrial

3.1. Els progressos tecnològics

3.2. La revolució demogràfica

3.3. La gran empresa i els sistemes financers

4. La integració de l’economia internacional entre els segles XIX i XX

4.1. Mobilitat de béns i factors

4.2. La política comercial i l’imperialisme

4.3. El sistema internacional de pagaments: el patró or

5. La primera postguerra mundial i les dificultats dels anys vint

5.1. Les conseqüències del conflicte: deute i canvis territorials

5.2. Els problemes monetaris

5.3. Recuperació i creixement desequilibrat

6. La Gran Crisi, la recuperació i el rearmament durant els anys trenta

6.1. La crisi de 1929 i les interpretacions d'aquesta

6.2. Les diferents estratègies d’eixida

6.3. Efectes polítics: rearmament i totalitarisme

7. La segona postguerra mundial, l’edat d’or i el final de l’expansió

7.1. La recuperació de l’economia europea

7.2. L’època daurada del capitalisme

7.3. La crisi del petroli i les respostes