Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EP11 - Anàlisi de l’evolució històrica de l’economia espanyola

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Explicar les relacions comercials i financeres de l’economia internacional en els segles XIX i XX

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer les pautes sectorials i geogràfiques de la industrialització europea

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Conèixer els factors econòmics i institucionals que històricament han condicionat el creixement