Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Part inorgànica: (25 hores)


1. Estudi comparatiu de la primera sèrie de transició
2. Síntesi i caracterització de ZnS-SiO2 mitjançant processat sol-gel col·loïdal i polimèric
3. Estudi del comportament químic del vanadi i síntesi del complex de vanadi-acetilacetonat
4. Síntesi de compostos de coordinació binuclears de cobalt (III) que conté lligands peroxo (O22-) i superoxo (O2-)
5. Preparació del sulfat de tetraminacoure (II), [Cu(NH3)4]SO4, en estat sòlid
6. Química del sofre: al·lotropia i reaccions

 

Part orgànica: (25 hores)

1. Síntesi i aplicació d'un organocatalitzador (metil prolinamida): Reacció aldòlica enantioselectiva.

2. Reacció "One-pot" (en un sol reactor) per a la preparació de 1,2,3-triazols di substituïts en 1,4 ("click chemistry").

3. Síntesi d'un producte natural fluorescent: condensació de Pechmann per a la síntesi de cumarines.

4.Síntesi de l'àcid adípic emprant mètodes benignes des del punt de vista mediambiental.
5. Reaccions catalitzades per metalls: Preparació del difenil mitjançant l’homoacoplament del bromobenzè.

6.Caracterització estructural dels productes obtinguts mitjançant tècniques de caracterització avançades.