Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Laboratori

60%

Proves escrites

30%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació proposat busca que l'estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l'assignatura.
Proposem un únic itinerari d'avaluació en què compten totes i cada una de les activitats que duem a terme. La no assistència a alguna de les activitats d'avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero per la corresponent avaluació.
Cal remarcar el caràcter selectiu de les proves escrita i pràctica que portarem a terme a final de curs. Aquestes proves són excloents i cal superar-les per a poder aprovar l'assignatura. En cas de superar les dues proves, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges.