Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'estudiant haurà d'obtenir un puntuació del 50% de la nota final de l'avaluació. La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la suma de les notes obtingudes en cada prova d'avaluació.
La no realització de qualsevol de les proves d'avaluació implicarà la nota de NO PRESENTAT.
L'obtenció d'una puntuació de 0 punts en l'examen escrit o en la prova de presentació oral / pòster implicarà la nota de NO PRESENTAT.
Qualsevol tipus de treball que haja de ser lliurat al llarg del curs, haurà d'atenir-se a la data límit oficial de presentació del mateix. La presentació de qualsevol treball fora de la data límit oficial no serà avaluat.