Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Quant a la metodologia utilitzada, l'assignatura es divideix en dues fases. En la primera (teòric-pràctica) el procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvolupa amb la transmissió de coneixements en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professor. També es treballa la reflexió conjunta amb els estudiants, organitzats en equips, que han de desenvolupar alguns dels aspectes teòrics i exemplificar-los, i resoldre problemes.

En la segona fase (pràctica), s'estimula el vessant pràctic, amb la realització dels treballs que s'expliquen en els blocs desenvolupats més baix. La docència en la UNIVERSITAT JAUME I defensa, com un dels seus pilars fonamentals, la integració i l'ús de les noves tecnologies en l'aula. D'aquesta manera, els alumnes poden arreplegar els apunts i altres materials des de la pàgina Web de l'Aula Virtual de laUJI, on, prèviament, es va posant a la disposició de l'alumne el material que es va a presentar en les sessions teòriques i pràctiques. L'alumne també tindrà a la seua disposició en el servei de reprografia de la facultat aquells materials que es considere adequat.

A més des de l'instrument de comunicació de l'aula virtual, l'alumne podrà utilitzar també un fòrum de comunicació entre tots els estudiants i el professora de l'assignatura, entre altres usos.

El professor/a utilitzarà la lliçó magistral participativa combinada amb la resolució de problemes per a l'explicació dels temes teòrics. Es tracta d'aconseguir un aprenentatge actiu i cooperatiu, amb la resolució de problemes per part de l'alumne/a, que ajuden en el desenvolupament adequat del seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta de promoure el coneixement per comprensió, en un ambient de treball personal i cooperatiu entre els alumnes on el protagonisme i la responsabilitat recau en el propi alumne.

Altres activitats d'ensenyament-aprenentatge a realitzar pels estudiants són les explicades seguidament. Aquestes s'agrupen en 3 blocs amb subdivisió al seu torn de diverses parts (pràctiques). Totes aquestes activitats pràctiques es realitzaran seguint una de les tècniques que s'utilitzen per a aplicar l'aprenentatge cooperatiu, el treball en grup, el principal objectiu del qual és aconseguir que els membres del grup col·laboren entre si. L'alumne disposarà de fitxes, model a seguir que el professor proporcionara a través de l'aula virtual a manera de guia. Els treballs han d'adaptar-se a dita material.

Bloc I Pla de viabilitat. Consisteix que els alumnes realitzen, per grups, un pla de viabilitat del projecte empresarial simulat, que van plantejar en l'assignatura “Empreses de comunicació”, del curs anterior. En l'apartat del temari de pràctiques s'especifica la divisió d'aquest bloc d'activitats en diferents pràctiques, parts, d'aquest pla global i una pràctica més al final del curs que consistirà en la presentació en públic del pla de viabilitat complet.

Bloc II Seguiment de mitjans Aquests treballs a realitzar pels alumnes/as, també per grups, tenen una relació molt estreta amb la part teòrica de l'assignatura, i es presentaran en funció dels conceptes teòrics que s'estiguen impartint i estudiant a cada moment. Consisteix que, cerquen, descriguen i analitzen notícies de diferents publicacions o mitjos, sobre les temàtiques escollides prèviament pel professor/a i relacionades amb el temari de teoria de l'assignatura.

El treball haurà d'adaptar-se a l'esquema a desenvolupar que proporcionara la professora. S'exposaran oralment i analitzaran i debatran en classe els treballs seleccionats pel professor/a.

Bloc IV Assistència a seminaris, tallers... Cada equip o grup de treball presenta un comentari crític de les activitats de la escola de comunicació que se'ls indique. Els estudiants desenvoluparen aquest treball segons un model de fitxa de comentari critique que se'ls proporcionara, relacionant l'activitat amb l'assignatura, el seu interès científic i professional, adquisició de terminologia professional, aportacions d'altres autors a la temàtica tractada, etc.