Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Assitir a les classes teòriques i pràctiques

a) Per a aprovar l'assignatura és necessari que l'alumnat arribe a la nota de 5 punts sobre 10 en cada una de les parts que componen l'assignatura (part teòrica i part pràctica) per a poder treure'n la nota mitjana final de l'assignatura.

b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat a una assignatura.

- Part teòrica: examen escrit (50% de la nota sobre 5 punts) que s'elabora en el període d'exàmens oficials.

- Part pràctica, composta per: pràctiques individuals: (30% de la nota sobre 3 punts)

Pràctiques en grup, presentacions orals i pòster (20% de la nota sobre 2 punts)

 

  • La recuperació d´aquesta part pràctica serà amb un exàm en la segona convocatoria i el mateix dia i horari del examen teòric oficial.