Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

79 - Capacitat per a desenvolupar estratègies de comunicació concordants amb una visió integrada de la identitat i la imatge de l'organització a fi d'establir un coherent posicionament estratègic per a l'empresa.

276 - Habilitat per a detectar i aplicar les oportunitats que el nou entorn comunicatiu ofereix a la societat.

274 - Habilitat per a desenvolupar adequadament estratègies de comunicació concordants amb els objectius i l'àmbit d'actuació en funció del model de negoci de l'empresa.

260 - Coneixement i habilitat en el maneig de la documentació i eines bàsiques per a la investigació necessàries en l'elaboració d'estratègies de comunicació.

193 - Competència per a establir les línies bàsiques d'actuació per a la correcta elaboració del pla de comunicació.

106 - Capacitat per a gestionar la comunicació des d'una perspectiva estratègica.