Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

 

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar l'estudiantat, s'ha d'arribar sempre al 50% de la puntuació total.

b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una assignatura.

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre, constarà de dues parts: la primera part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica i de la seqüència d'un film, per a la qual cosa disposaran de 90 minuts de temps (sobre 3 punts). L'estudiantat disposarà de les taules de conceptes bàsics de les metodologies d'anàlisis de la imatge fotogràfica i de la imatge fílmica, que facilitarà el professorat de l'assignatura. La segona part de la prova escrita consisteix a tractar de respondre dues preguntes de desenvolupament, entre tres propostes, que haurien de respondre sense l'ajuda de cap material escrit. (sobre 4 punts)

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics:

Pràctiques tipus 1: Realització de xicotetes tasques que se sol·licitaran de l'estudiantat, de manera individual, en terminis de temps bastant breus (10 dies màxim). Les pràctiques tipus 1 tindran un pes d'un 5% (sobre 0,5 punts), escindit del 30% total, per a l'"elaboració de treballs acadèmics”, i es refereixen als comentaris crítics realitzats pels estudiants d'algunes pel·lícules projectades en els cicles de cinema del Paranimf de la Universitat Jaume I, i de les conferències programades sobre anàlisis de la imatge que hauran impartit experts convidats de la Universitat Jaume I i d'altres universitats, en el marc de l'Escola de Comunicació.

Pràctiques tipus 2: Anàlisis de textos audiovisuals concrets (fotografies i seqüències de pel·lícules), a partir d'una selecció d'imatges proposada pel professorat, que seran realitzats per grups d'estudiants (de cinc membres). Les pràctiques tipus 2 tindran un pes d'un 10%, escindit del 30% total per a l'"elaboració de treballs acadèmics”. Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats en classe i publicats en l'aula virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.