Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

74 - Capacitat per a comprendre la complexitat de la imatge en el seu context social, polític, econòmic, ideològic i estètic, així com les variables culturals i tecnològiques que determinen la seua recepció pels públics actuals.

70 - Capacitat per a articular interpretacions de la imatge a partir d'una argumentació rigorosa que permeta combinar l'atenció a la forma de l'expressió i la manera en què es relaciona amb la forma del contingut.

57 - Capacitat per a analitzar críticament imatges i textos audiovisuals, atenent els elements contextuals, d'emissió, de recepció i a les condicions materials dels missatges icònics.

235 - Coneixement de les principals aproximacions a l'estudi de la imatge i a l'anàlisi dels textos audiovisuals des de múltiples perspectives.

140 - Capacitat per a reconèixer, a través de la reflexió i el debat, el paper de les variables culturals en la construcció de les imatges.

126 - Capacitat per a identificar la dimensió representacional de les imatges en la societat contemporània, així com el seu caràcter de constructe cultural i el seu estatut convencional.

106 - Capacitat per a distingir les característiques específiques de les diferents classes d'imatges que conformen la cultura visual contemporània.