Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

I. ACTIVITAT TURÍSTICA I MEDI AMBIENT: CONSIDERACIONS GENERALS 
1. El medi ambient. Concepte i tipologia dels recursos naturals. 
2. Les interdependències entre l'activitat econòmica i el patrimoni natural. 
3. Funcions del medi ambient. 
4. Les relacions de l'activitat turística amb els recursos naturals. 
5. L'impacte ambiental de l'activitat turística. 

II. ELS ESPAIS NATURALS COM A RECURSOS TURÍSTICS 
1. Usos i funcions dels espais naturals. 
2. Figures de protecció. 
3. Instruments de gestió. 
4. Ecoturisme. 

III. AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS 
1. Concepte. 
2. Identificació i caracterització dels impactes. 
3. Tècniques de valoració dels impactes. 
4. El marc normatiu actual. 
5. L'avaluació ambiental estratègica. 

IV. VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ÚS RECREATIU DELS ESPAIS NATURALS 
1. La valoració d'actius ambientals. 
2. Els preus hedonistes. 
3. El mètode del cost del viatge. 
4. La valoració contingent. 
5. L'anàlisi conjunta. 

V. ELS INSTRUMENTS DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS 
1. Anàlisi econòmica de la contaminació. 
2. Objectius i instruments de les polítiques ambientals. 
3. Les normes. 
4. Els impostos i les subvencions. 
5. La negociació. 
6. Els permisos transferibles. 
7. Els acords voluntaris. 

VI. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I MEDI AMBIENT 
1. Evolució de les relaciones espècie humana-naturalesa. 
2. Concepte de desenvolupament sostenible. 
3. Criteris de sostenibilitat. 
4. Problemes ecològics globals i locals. 
5. Acords internacionals pel desenvolupament sostenible.

VII. L'AGENDA 21 EN MUNICIPIS 
1. L'Agenda 21 i l'Agenda 21 Local. 
2. El paper de l'administració local en el desenvolupament sostenible: experiències. 
3. Implantació d'un Programa 21 Local. 
4. Ecoauditoríes municipals: elements i fases. 

VIII. EL TURISME EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA 
1. Antecedents de la política ambiental europea. 
2. La consideració de l'activitat turística en la política ambiental de la Unió Europea. 
4. Els últims programes comunitaris de política i actuació en matèria de medi ambient. 
5. Directrius de la Comissió per a la sostenibilitat del turisme europeu. 

IX. ESTRATÈGIES PER A UN TURISME SOSTENIBLE 
1. Concepte de turisme sostenible. 
2. Iniciatives internacionals: experiències. 
3. Iniciatives de l'administració espanyola. 

X. INICIATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL I AUTONÒMICA 
1. Plans d'excel·lència: exemples. 
2. Plans de dinamització: exemples. 
3. Projecte municipi turístic sostenible. 

XI. TURISME SOSTENIBLE EN MUNICIPIS 
1. Marc competencial dels ajuntaments espanyols. 
2. Gestió municipal del turisme sostenible. 
3. Calvià i altres experiències. 
4. La certificació de platges. 

XII. TURISME SOSTENIBLE EN EMPRESES TURÍSTIQUES 
1. Els sistemes de gestió ambiental. 
2. Les normes ISO-14.000. 
3. El reglament EMAS. 
4. Implantació d'un SGA en establiments turístics.