Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació es basa en diferents proves. L'examen escrit representa el 40% de la nota final. La carpeta d'aprenentatge que haja confeccionat cada alumne o alumna compta un 30%. L'avaluació es completa amb la realització d’activitats pràctiques (10%), la valoració d'un treball realitzat individualment o en grup (10%) i presentacions orals (10%). La nota mínima per a superar l'assignatura és un cinc. S'estableix com a requisit aprovar l’examen teòric per poder sumar-li la resta de notes esmentades anteriorment.

L'alumnat haurà de presentar-se obligatòriament a l'examen escrit, en cas contrari es considerarà com no presentat.