Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Ensenyaments teòriques>

L'ensenyament teòric consistirà en l'exposició per part de la professor / a del contingut del programa a través de la classe magistral, amb participació activa de l'alumne dirigida a l'adquisició per part d'aquest dels coneixements teòrics necessaris per aconseguir les competències assenyalades. En aquest sentit, es fomentarà el debat i el plantejament de qüestions en relació amb el tema objecte d'explicació, i és convenient que els alumnes haguen realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar. A aquests efectes, es recomana a l'alumne l'ús d'algun dels manuals i de la legislació pertinent que apareixen en l'apartat corresponent als recursos bibliogràfics. Amb caràcter previ a la classe es proporcionarà el corresponent material de suport a través de l'Aula Virtual. Aquest material facilita a l'alumne el seguiment de l'explicació teòrica que s'efectua durant les classes, sense que pugue considerar-se que substitueix als manuals i a la legislació actualitzada recomanada en els recursos bibliogràfics per a l'estudi de l'assignatura.

 

Ensenyaments pràctiques
Consisteix en la resolució de supòsits i exercicis on l'alumne, a través de les qüestions reals que se li presenten, haurà d'aplicar les competències adquirides en les classes teòriques per a la seva resolució. L'alumne haurà de buscar una solució degudament raonada utilitzant-hi els recursos necessaris en cada cas: legislació, jurisprudència, convenis col · lectius, etc. Es tracta, en definitiva, de l'anàlisi de situacions conflictives extretes normalment de la realitat en què l'alumne haurà de buscar una solució mitjançant l'aplicació de la normativa aplicable. Aquestes tasques-individuals o en grup-permeten a l'alumne el contacte amb problemes reals potenciant la recerca d'una solució enfront del problema jurídic presentat, alhora que realitza una tasca de recerca i de selecció de la diversitat normativa integradora del sistema de fonts de aquesta àrea de coneixement.

 

Seminaris

Consisteixen en l'assistència a les exposicions dutes a terme per part d'experts en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre, i, amb posterioritat, elaborar resums i extreure les conseqüències sobre el tema corresponent. Les dates efectives de la seva realització s'han de comunicar en el seu moment, amb la deguda antelació. També poden dedicar-se a Jornades de presentació de treballs voluntaris efectuats per l'alumnat.

 

Tutories

S'efectuarà el seguiment de les activitats proposades, suggerint metodologies per a la seva realització i resolent els dubtes que se li puguen presentar a l'alumne en el seu desenvolupament.