Assignatures

esborrar

SIY002 - Cromatografia de Líquids

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIY003 - Tècniques de Tractament de Mostres

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIY006 - Pràctiques de Laboratori

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIY009 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques