Temari

Temari

Tema 1 Introducció a l'alcohol. Origen i història del seu consum. L'alcohol com a droga d'abús.


Tema 2 Farmacocinètica de l'alcohol etìlic. Vies d'administració. Distribució. Metabolisme. Excreció. Peculiaritats del metabolisme extrahepàtic (cardíac, muscular, cerebral, etc.)


Tema 3 Efectes neuroquímics de l'alcohol. Efectes moleculars, cel·lulars,neurofisiològics, i conductuals. Diferències entre efectes aguts i efectes crònics.


Tema 4 Efectes de l'alcohol en el sistema gabaergic, glutamèrgic, dopaminèrgic, noradrenèrgic, colinèrgic, opioide, endocanabinoide, etc. Efectes d'aquests sistemes de neurotransmisió en els efectes conductuals i fisiològics de l'alcohol. (Aquest tema se subdivira en diversos subtemes o seccions dedicades a cadascun dels sistemes de neurotransmisio)


Tema 5 Mecanismes d'acció de l'alcohol l en el sistema nerviòs central. Models i hipòtesi. El paper de l'acetaldèhid en el mecanisme d'acció de l'alcohol


Tema 6 Models animals per a l’estudi dels efectes neuroconductuals de l'alcohol


Tema 7 Principals paradigmes conductuals per a l’estudi dels efectes conductuals de l'alcohol


Tema 8 Efectes de l'alcohol al nonat. Consum d’alcohol y lactància.