Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Temari

Temari

 1. La violència contra les dones: àmbit internacional, internacional-regional, europeu, constitucional i *infraconstitucional, i autonòmic.

2. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere.

2.1. El concepte de violència de gènere en la llei integral: la dicció literal de l'article 1.

2.2. Àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la llei integral.

2.3. Objecte i finalitat de la llei integral.

2.4. L'aval constitucional de la Llei Integral. La *STC 59/2008, de 14 de maig

3. Evolució normativa en matèria de violència de gènere. Especial atenció a l'àmbit civil i penal.

4. L'Estatut de la Víctima del Delicte.

5. El Pacte d'Estat contra la violència de gènere: aspectes normatius i reptes de futur.

5.1. L'acreditació de la condició de víctima.

5.2. La protecció de les víctimes: aspectes civils, penals i processals. Especial atenció a l'Ordre de Protecció.

5.3. La protecció de les víctimes: aspectes laborals i de protecció social.

5.4. Ajudes econòmiques i altres tipus de recursos.

5.5 La protecció de les i els menors en contextos de violència de gènere. La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de Protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

6. La perspectiva de gènere en l'aplicació i interpretació normativa en contextos de violència de gènere.

7. Consideracions finals.

Referències.