Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació


L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és de, almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerid

 

Entrevista de tutorització

Optatiu

   -

 

Observació/ejecució de tasques y pràctiques


Obligatori

 

17.5/35

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)


Obligatori

 

30/60


Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.