Temari

Temari

1. Socioconstructivisme.

1.1. L'Actualitat del Pensament de Vygotski. La Interacció social. La mediació semiòtica del llenguatge i el desenvolupament de la consciència d'aprenentatge. L'aprenentatge col·laboratiu.

1.2. Bruner i el concepte de mediació. L'ecologia de les relacions d'Ensenyament-Aprenentatge. Experiència i context. Representacions de l'ensenyament. Representacions de l'aprenentatge.

1.3. El desenvolupament de la metacognición i del metallenguatge. Desenvolupament de l'autonomia.

1.4. Acció i investigació en els processos d'Ensenyament-Aprenentatge.

1.5. Cap a una cultura dialògica i intercultural de les relacions d'ensenyament-aprenentatge de llengües. Identitat. Diàleg. Diversitat.

2. Estils cognitius i Estils d'Aprenentatge.

2.1. Característiques de l'Aprenentatge lingüístic. Aspectes pragmàtics I cognitius. El Model de Kolb.

2.2. El Processament de la informació. Aspectes idiosincràsics i emocionals.

2.3. Les estratègies d'aprenentatge. 

2.4. Els estils de com a feixos d'estratègies. La noció de model com a Perspectiva Teòrica.

2.5. Estudis sobre el bon aprenent .  Estudis sobre les representacions dels aprenents de llengües. Interlengua.

2.6. Estils d'ensenyament i estils d'aprenentatge.

2.7. Els estils d'aprenentatge davant els reptes de l'Europa plurilingüe

3. Instruments per la identification d'estratègies, estils i representacions d'aprenentatge

3.1. Els qüestionaris per al diagnòstic d'estils d'aprenentatge.

3.2. La noció d'escalaritat. La importància del context.

3.3. Descripció i aplicació de qüestionaris

3.4. Estudi de casos