Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El temari arreplega els principals continguts de l'assignatura, que es desenvoluparan a través d'activitats, individuals i en grup, en les quals s'integraran coneixements, habilitats i actituds. En cap cas ha d'entendre's que el present temari representa una seqüència de continguts cronològicament ordenada. Els continguts que es desenvoluparan són els següents:

Bloc 1: Introducció a les tecnologies, llenguatges i mitjans educatius
 • Tecnologies, llenguatges i eines multimèdia.
 • Tecnologies de la comunicació: xarxes socials i educació.
 • Tecnologies emergents: videojocs, transmèdia, realitat virtual/augmentada, etc.
 • Pensament computacional: joc unplugged, programació i robòtica.
Bloc 2: Disseny, producció i avaluació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb les noves tecnologies
 • La competència digital en el currículum.
 • Anàlisi i avaluació de bones pràctiques educatives amb TIC.
 • El procés de disseny d'activitats didàctiques.
 • Selecció, organització i integració de recursos tecnològics en l'aula i el centre.
Bloc 3: La competència digital docent i el desenvolupament professional.
 • L'educació en la societat de la informació.
 • La competència digital docent.
 • Entorns personals d'aprenentatge (PLE).
 • Recursos educatius oberts (OER)
Els continguts i activitats de l'assignatura seguiran, des d'una visió crítica i reflexiva, les recomanacions del European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)  nivell B2.