Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d’ús segur i saludable de la tecnologia

FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l’expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.

FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l’acostament a produccions audiovisuals com ara pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica

FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l’ús d’instruments tecnològics com a ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació

FBUJI08 - Ser capaç d’afavorir la comprensió de l’impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals

FBUJI09 - Ser capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent

FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l’avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual

Resultats d'aprenentatge

R28 - Generar i avaluar activitats d'aprenentatge que promoguen l'ús segur i saludable de la tecnologia.

R28 - Elaborar el seu entorn personal d'aprenentatge per al desenvolupament professional docent.

R28 - Demostrar la comprensió de l'impacte de les TIC en la nostra societat i en particular en els xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys.

R28 - Crear, en formats audiovisuals diversos, activitats d'aprenentatge per a l’educació infantil que utilitzen adequadament les TIC, alineades amb el currículum oficial.

R28 - Crear, en diferents llenguatges, activitats d'aprenentatge per a l’educació infantil que promoguen l'alfabetització mediàtica i digital.

R28 - Crear activitats d'aprenentatge per a l’educació infantil que utilitzen adequadament diferents dispositius i tecnologies emergents.

R28 - Avaluar i justificar de manera crítica la utilització del llenguatge audiovisual i les TIC en l'àmbit escolar i familiar.