Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB07 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.

FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu.

FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.

FB18 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.

FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.

FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals.

FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual.

FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació.

Resultats d'aprenentatge

R18 - Produir discursos crítics a partir de l'anàlisi mediàtica.

R18 - Problematitzar la realitat educativa actuar i buscar transformacions creatives a les situacions conflictives.

R18 - Identificar l'origen, els principis i els fonaments de l'educació en matèria de comunicació.

R18 - Explicar, justificar i aplicar dinàmiques comunicatives que permeten la participació de tota la comunitat educativa.

R18 - Descriure les potencialitats dels espais no formals i informals.

R18 - Crear projectes educatius des d'un enfocament participatiu i comunitari.

R18 - Analitzar de forma crítica els discursos mediàtics.