Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Partim d'una metodologia dialògica basada en dinàmiques de treball indagatives i participatives que potencia l'aprofitament de la interacció social com a font d'aprenentatge (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge tutoritzat i aprenentatge basat en problemes)Aquest enfocament  permet aprofundir en el coneixement de les variables educació i comunicació des d'una dimensió pràctica i problematitzadora basada en l'ús del dubte i el diàleg com a motors del pensament científic i de l'acció comunitaria.

Treball en grup:

Seminaris sobre textos: En cadascun dels temes tractats en les sessions teòriques (TE) es realitzarà una lectura de textos. Es redactarà un informe que done compte de la idea principal (tesi, marc teòric, posició) dels textos seleccionats, el contrast dels arguments de cada autor o autora amb els dels altres, i una crítica del grup.

Debats: Els informes sobre els textos seran el punt de partida per al debat teòric de cada tema. Els grups resumiran la seua postura i aportaran arguments per a dinamitzar la discussió.

Dinàmiques de treball i intervenció sobre conflictes. A partir de l'anàlisi de l'actualitat educativa desenvolupada en les classes pràctiques (PR) mitjançant dinàmiques participatives, els grups hauran de plantejar propostes d'acció educativa en un diari de reflexió per cada bloc temàtic.

Treball individual

Cada estudiant haurà de fer per cada bloc temàtic un exercici d'argumentació.

Consistirà en la redacció d'una argumentació contrastada a partir d'un supòsit en el qual s'adonarà d'una situació conflictiva. Els eixos de la reflexió seran: la localització de les claus del conflicte, la seua relació amb els textos treballats en classe, el debat generat i la pròpia experiència i una proposta de solució