Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD14 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als distints contextos comunicatius.

DD29 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

DDUJI02 - Dominar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.

Resultats d'aprenentatge

R01 - Perfeccionar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.

R01 - Dominar els diferents registres i usos de la llengua d'acord amb els distints contextos comunicatius.

R01 - Desenvolupar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.

R01 - Conéixer la llengua espanyola, com a mínim, a un nivell C1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.