Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1548 - Filosofia de la Ciència i la Cultura

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament, centrada en l'alumnat, és expositiva i participativa alhora.

- Exposició de continguts: els continguts didàctics dels diferents temes seran exposats en les diferents sessions d'aula per part del professorat, però sempre amb el suport de l'alumnat. En aquest sentit, la presentació dels temes es realitzarà per part del professorat, qui introduirà els temes i aspectes clau per a la seua comprensió. No obstant això, al llarg de la seua exposició, el professorat sol·licitarà l'ajuda de l'alumnat per a explicar algun aspecte concret del temari. Aquesta ajuda s'establirà prèviament, durant la sessió anterior, on el professorat concretarà els aspectes a treballar per alguns i algunes alumnes per a la següent sessió.
- Activitats pràctiques: després de l'exposició dels continguts didàctics de cada un dels temes, es realitzarà una activitat pràctica a l'aula que permeta a l'alumnat extraure idees generals i aprofundir en les teories i els conceptes exposats.
- Treball acadèmic: es desenvoluparà un treball acadèmic al voltant d'un dels aspectes temàtics que serà assignat pel professorat a l'inici de curs i exposat a l'aula. Els treballs versaran sempre sobre una actualització dels temes proposats.

S'utilitzarà la plataforma de l'Aula Virtual per al desenvolupament de la matèria i l’entrega dels treballs.