Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1548 - Patrimoni Històric de la Hispània Romana

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Proves:

a) Examen escrit fins a 5 punts.

b) Resolució d'exercicis i problemes fins a 2 punts.

c) Participació en classes pràctiques fins a 3 punts.

Total avaluació: 10 punts.

Les proves necessàries per a considerar com a presentat l'estudiantat en una convocatòria són examen escrit i resolució d'exercicis i problemes. Si fa només l'examen escrit i no realitza els exercicis i problemes, apareixerà com a no presentat.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la guia docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.
Per a poder superar l’assignatura cal una nota global igual o superior a 5.

Els exercicis, problemes i pràctiques són recuperables.