Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1548 - Patrimoni Històric de la Hispània Romana

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la Història i la Història de l'Art.

CE17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la Història, Geografia i Història de l'Art.

CE18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

CE21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

CE22 - Capacitat per a interpretar resultats d'investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'Història, Geografia i Història de l'Art.

Resultats d'aprenentatge

E22.07 – Analitzar documents històrics, patrimonials i artístics, de manera correcta, per a extraure conclusions i generar nous coneixements o hipòtesi de treball en relació amb la Hispània romana.

E21.04 – Aplicar i adaptar la formació rebuda a les iniciatives i projectes relatius a recursos patrimonials i béns culturals, i que es troben directament o indirectament relacionats amb la presència romana a Espanya.

E18.05 – Classificar i organitzar informació històrica complexa.

E17.06 – Usar adequadament les metodologies científiques pertinents en les diferents branques de la investigació històrica i artística, i la seua aplicació pràctica al cas de la Hispània romana.

E12.06 – Inferir críticament les relacions entre esdeveniments històrics i historicoartístics de la Hispània romana, passats i presents.