Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1547 - Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

30%

Projectes

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

L’assignatura serà avaluada amb els següents criteris/proves:

1 Examen final teoricopràctic (20%).

2 Pràctiques i casos pràctics individuals (2) (20%).

3 Fitxa d'inventari (30%).

4 Exposició oral del projecte final d'assignatura (30%).


A més, cal tenir presents els següents aspectes:

  • Per a superar l’assignatura serà necessari obtindre un mínim del 50% de la nota en cada prova.
  • Totes les proves tenen el caràcter d’obligatòries.
  • Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura quan haja lliurat proves que arriben al 60% del pes total de l'assignatura. 
  • En segona convocatòria (no per a cursos posteriors) es conserven les notes de les proves superades i s'haurà de presentar els treballs pitjor valorats (aprofitar la retroalimentació professorat-alumnat) i/o els no presentats.
  • Una incorrecta ortografia penalitzarà la nota final.