Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1547 - Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història i la història de l’art.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l’art.

E20 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials.

E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G15 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’establir tipologies patrimonials.

Ser capaç d’analitzar recursos patrimonials.

Ser capaç de realitzar una anàlisi territorial.

Realitzar investigació aplicada al patrimoni urbà i rural

Dissenyar actuacions per a la posada en valor del patrimoni.

Aplicar tècniques de priorització d’actuacions.

Adquirir destreses sobre gestió del patrimoni