Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1545 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Es basarà en les classes presencials (teòriques i pràctiques), les tutories i el treball personal de l’alumnat. Els materials estaran disponibles en l’Aula Virtual de l’assignatura.
En les classes presencials teòriques el professorat exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar l’estudiantat en l'estudi i comprensió del tema en qüestió. Aquest, per la seua banda, haurà d’implicar-se activament en l’aprenentatge mitjançant la lectura dels materials indicats prèviament.
Les classes pràctiques seran complementàries a les teòriques i serviran per a aplicar els coneixements i aprofundir en aspectes concrets del temari, desenvolupant una sèrie d’habilitats i capacitats fonamentals per al treball historiogràfic. Els materials s’entregaran amb anterioritat pel professorat als alumnes o se'ls indicarà on es poden localitzar. La preparació i participació en les classes pràctiques serà obligatòria i objecte d'avaluació. Es tracta d’aconseguir classes participatives on l’estudiantat assumisca un paper actiu i es responsabilitze de preparar exposicions.
Pel que fa al treball personal (no presencial) cal remarcar la importància del treball autònom que cada estudiant o estudianta desenvoluparà (recerca de fonts, consultes bibliogràfiques, lectura dels textos proposats, elaboració de treballs, estudi...). Al llarg del semestre es proposaran activitats concretes per a afavorir aquest aprenentatge autònom.
Les tutories –presencials o virtuals, individuals o de grup– seran l'instrument bàsic per a fer un seguiment detallat de les diferents activitats proposades. En l’Aula Virtual de l’assignatura hom disposarà d’un fòrum de tutories (públic, obert a tot el curs) i d’un diàleg privat per afavorir la relació directa amb el professorat. Utilitzeu aquestes eines millor que un simple correu per a consultar els dubtes.