Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1545 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

La nota mínima per superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de calcular la nota mitjana.

Obtenció d’almenys un 5 sobre 10 a l’examen escrit de final del curs. En cas de no superar-lo es podrà recuperar l’examen en la segona convocatòria (guardant la nota dels treballs acadèmics per fer la mitjana).
Presentació de tots els treballs acadèmics assenyalats com a obligatoris en la data fixada en l'Aula Virtual. La realització d’aquests exercicis pràctics no serà recuperable en posteriors convocatòries. Per poder superar l’assignatura fent la mitjana s’haurà d’haver obtingut en el global de tots els exercicis acadèmics un mínim de 4 sobre 10.
Es donarà la consideració de “presentat o presentada” a l’alumnat que haja realitzat l’examen escrit.